Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Canifa – xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng Odoo

Service de remplacement – Cung cấp nguồn nhân lực tạm thời cho nông trại Pháp

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam