Chào bạn

Hãy cùng chúng tôi số hóa doanh nghiệp của bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần!

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn số hóa doanh nghiệp của mình.

Liên hệ

+842862737605
contact@trobz.com


Địa chỉ văn phòng

Trobz Consulting
7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street
Ward 25, Binh Thanh District
Ho Chi Minh
Việt Nam
Google Maps