GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHO GIÁO DỤC
ALL-IN-ONE

Dựa trên nền tảng Odoo

Sự ra đời treedoo

Trobz đã thành công hợp tác với các khách hàng như KinderWorld, TIS, DA Group, Yola, Speak Up, Apollo và ILA để cung cấp dịch vụ phân tích và triển khai. Từ những kinh nghiệm này đã dẫn đến việc phát triển và cho ra đời treedoo, một hệ thống quản lý toàn diện dành cho ngành giáo dục.


treedoo đáp ứng nhu cầu quản lý học vụ và xử lý các quy trình hoạt động trong các cơ sở giáo dục, bao gồm mua hàng, quản lý tài sản, kế toán và nguồn nhân lực.

Đơn giản hoá quản lý

Học vụ , Vận hành , và  Tài chính cho trường học của bạn
 

 
 
 

treedoo là giải pháp chuyên biệt cho:

Training Center

Giáo dục phổ thông

Các tính năng chính

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Học vụ

 

Thông tin học sinh 

Duyệt thông tin học sinh toàn diện để phục vụ việc chăm sóc
cá nhân.

Quản lý lớp học 

Cung cấp tính năng nhập dữ liệu một cách nhanh nhất và thông báo cho toàn bộ lớp học

Thời khoá biểu

Thiết lập dễ dàng và hiển thị tất cả các loại lịch trình một cách hợp lý trong cùng một nơi

Điểm danh

Theo dõi sự hiện diện hay vắng mặt của học sinh hoặc lớp học cụ thể theo thời gian

Sổ điểm

Thu thập và hiểu sâu hơn về quá trình học tập và phát triển của học sinh

Vận hành

 

CRM

Nắm bắt và quản lý quá trình đăng ký tuyển sinh của học viên

Sales

Quản lý học phí và các loại lệ phí khác nhau

Mua hàng

Hỗ trợ hoạt động mua hàng độc lập cho từng trường sở trên cơ sở tập trung

Nhân sự

Cung cấp một công cụ toàn diện kết hợp quản lý thông tin nhân viên, theo dõi chấm công và tính lương trong một nơi

Tài chính

 

Hoá đơn và thanh toán 

Quản lý hoá đơn và thanh toán của học sinh và các lệ phí khác

Tài sản và thiết bị 

Kiểm soát việc phân bổ, bảo trì và khấu hao tài sản và trang thiết bị.

Báo cáo

Khả năng thực hiện phân tích thống kê với khả năng xuất báo cáo cả tiêu chuẩn và mở rộng.

Kênh giao tiếp và tương tác 

 

Email

Tạo vào quản lý mẫu email 

SMS

Hỗ trợ gửi hàng loạt tin nhắn trong một gõ chuột

Zalo

Giao tiếp trực tiếp với phụ huynh mà không cần họ theo dõi Zalo OA

Thời khoá biểu 

Thiết lập dễ dàng và hiển thị tất cả các loại lịch trình một cách hợp lý trong cùng một nơi

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Số điểm

Thu thập và hiểu sâu hơn về quá trình học tập và phát triển của học sinh

Lịch làm việc

Cung cấp công cụ toàn diện kết hợp quản lý thông tin nhân viên, theo dõi chấm công và tính lương trong một nơi.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Điểm danh

Theo dõi sự hiện diện hay vắng mặt của học sinh hoặc lớp học cụ thể theo thời gian

Quản lý lớp học

Cung cấp tính năng nhập dữ liệu một cách nhanh nhất và thông báo cho toàn bộ lớp học

Odoo • Text and Image

Khách hàng của chúng tôi