Service de remplacement – Cung cấp nguồn nhân lực tạm thời cho nông trại Pháp

Trong Case Studies

Về công ty

Service de remplacement là một mạng lưới các hiệp hội trên toàn quốc của Pháp cung cấp dịch vụ thay thế nguồn nhân lực trong các công ty nông nghiệp.

Về dự án

Thay thế một ứng dụng máy tính để bàn cũ được một số hiệp hội sử dụng và giới hạn ở việc xử lý các ứng dụng thay thế, bằng một giải pháp dựa trên web tập trung tích hợp tất cả các tính năng back-end (lập hóa đơn, kế toán, báo cáo tài chính, tính lương, ...)

Hệ thống mới được chia thành 2 phiên bản Odoo (với một số đồng bộ hóa giữa chúng): một phiên bản dành cho các tính năng back-office (do nhân viên hành chính sử dụng), một phiên bản đóng vai trò chợ (để kết nối giữa nông dân và công nhân tạm thời) .

Các tính năng và tùy biến chủ đạo

 • Hệ thống quản lý được thiết kế riêng

 • Phát triển một tiện ích biểu đồ đặt phòng tương tác tinh vi để dễ dàng trực quan hóa việc lập kế hoạch thay thế

 • Triển khai đa công ty với hàng trăm công ty

 • Bảng lương hoàn toàn phù hợp với bộ luật lao động của Pháp

 • Triển khai trên nền tảng load-balanced multi-nodes

 • Tạo thông báo bằng SMS

 • Tích hợp với SSO (LemonLDAP) để có một hệ thống xác thực thống nhất với một số ứng dụng khác (extranet, nền tảng e-learning, diễn đàn, ...)

 • Tích hợp với Coffreo (an toàn kỹ thuật số cho tài liệu nguồn nhân lực)

Các số liệu tiêu biểu

 • 500 hiệp hội

 • 39,000 công ty thành viên

 • 13,000 lao động tạm thời

 • 600,000 ngày làm việc thay thế

(số liệu năm 2011)

 

Khách hàng

Service de remplacement

Ngành

Nông nghiệp

Số lượng nhân viên

1000+ đối tượng

Số lượng người dùng

250

Ngày phát hành

01/2014

Triển khai dự án

400 ngày công
12 tháng (giai đoạn 1)

200 ngày công
tháng (giai đoạn 2)

Các ứng dụng chúng tôi đã triển khai

Nhân sự

Kế toán

 

Bảng lương

 Website