Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Cdiscount – Nền tảng thương mại điện tử dựa trên Odoo hỗ trợ mở rộng ra thị trường quốc tế

SmartNet – Đổi mới CRM công nghệ cũ sang nền tảng tùy chỉnh dựa trên Odoo

Manuchar – Giải pháp kho vận cho việc quản lý hàng hóa số lượng lớn

Nhà bán lẻ La Louve Co-op phát triển cùng với Odoo

Canifa – xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng Odoo

Arena – Ứng dụng phòng trưng bày dựa trên mã QR

18-tháng 5-2016 qr code sales sourcing website

Project Lana –Thương mại điện tử dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Irrawaddy Green Towers – Cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar

Service de remplacement – Cung cấp nguồn nhân lực tạm thời cho nông trại Pháp

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam