Các tính năng chính của gói VAS

Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán (B01-DN)

 • Lãi và lỗ (B02-DN)

 • Dòng tiền trực tiếp (B03a-DN)

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Tài liệu hàng ngày

 • Phiếu thu (01-TT)

 • Phiếu chi (02-TT)

 • Hóa đơn: Hóa đơn VAT và bảng kê khai hóa đơn VAT

Báo cáo VAS toàn diện

 • Số dư của nhà cung cấp / khách hàng theo tài khoản sổ cái (S31-DN)

 • Sổ quỹ: Sổ chi tiết tiền mặt (S07a-DN) - Tiền gửi ngân hàng (S08-DN)

 • Sổ chi tiết tài khoản (S38-DN)

 • Nhật ký chung (S03a-DN)

 • Báo cáo sổ sách tài sản (S21-DN)

 • Bảng kê khai thuế GTGT (01-1 / GTGT)

 • Bảng kê thuế GTGT mua hàng (01-2 / GTGT)

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Tích hợp hóa đơn điện tử

Giờ đây, bạn có thể tạo hóa đơn điện tử của mình trực tiếp trong Odoo, nhờ sự tích hợp thông minh và trơn tru với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại địa phương, cụ thể là Viettel và BKAV.


Bạn quan tâm đến gói VAS?

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về gói VAS