/

Vị trí tự đề cử

Ho Chi Minh, Việt Nam

Nếu bạn nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Trobz nhưng hiện tại những vị trí tuyển dụng của chúng tôi dường như chưa phù hợp với bạn, hãy gửi thư xin việc và CV của bạn cho chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn.

Những điều mà chúng tôi hình dung về bạn:

  • Bạn là người thông minh và chắc chắn rằng bạn đặc biệt quan tâm đến chúng tôi
  • Bạn có những kinh nghiệm và chứng nhận liên quan đến lĩnh vực IT, đặc biệt là ERP
  • Bạn thông thạo tiếng Anh 
  • Bạn là người chăm chỉ
  • Bạn là người làm việc nhóm tốt

Phúc lợi

  • Bạn có thể xem các thông tin chi tiết trên danh mục tuyển dụng. Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.