Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Nhà bán lẻ La Louve Co-op phát triển cùng với Odoo

Canifa – xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng Odoo

Arena – Ứng dụng phòng trưng bày dựa trên mã QR

18-tháng 5-2016 qr code sales sourcing website

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam