Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Nhà bán lẻ La Louve Co-op phát triển cùng với Odoo

Project Lana –Thương mại điện tử dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam