Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Cdiscount – Nền tảng thương mại điện tử dựa trên Odoo hỗ trợ mở rộng ra thị trường quốc tế

Manuchar – Giải pháp kho vận cho việc quản lý hàng hóa số lượng lớn

Project Lana –Thương mại điện tử dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Irrawaddy Green Towers – Cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar

Service de remplacement – Cung cấp nguồn nhân lực tạm thời cho nông trại Pháp