Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Canifa – xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng Odoo

Arena – Ứng dụng phòng trưng bày dựa trên mã QR

18-tháng 5-2016 qr code sales sourcing website

Project Lana –Thương mại điện tử dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Service de remplacement – Cung cấp nguồn nhân lực tạm thời cho nông trại Pháp

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam