Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

Cdiscount – Nền tảng thương mại điện tử dựa trên Odoo hỗ trợ mở rộng ra thị trường quốc tế

Canifa – xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng Odoo

Project Lana –Thương mại điện tử dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

UMA - Chuyển đổi số cho một trong những hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam