Nhà bán lẻ La Louve Co-op phát triển cùng với Odoo

Trong Case Studies

     Về công ty

     Food Coop là mạng lưới hợp tác xã thực phẩm, đặt tại các thành phố lớn của Pháp. Để có quyền mua sản phẩm trong siêu thị của HTX, các thành viên phải làm việc vài giờ mỗi tháng.

      
      

     Về dự án

     • Dự án tự hào là một phần của nền kinh tế chia sẻ, rõ ràng kể từ ngày đầu tiên ERP được xây dựng trên nền tảng nguồn mở và được chia sẻ trên GitHub.

     • Odoo được chọn vì phạm vi chức năng bao quát tất cả các nghiệp vụ quản lý và khả năng mở rộng dễ dàng.

     • Một thách thức của dự án là đảm bảo chất lượng OCA cho tất cả các đóng góp.

     Các tính năng và tùy biến chủ đạo

     • Điểm bán hàng: quy trình chỉ quét để tránh bất kỳ lỗi đầu vào nào

     • Tích hợp: cân, thẻ tín dụng / thiết bị thanh toán tiền mặt

     • Mua hàng: Tối ưu hóa việc tự động điền vào bản nháp hóa đơn mua hàng dựa trên lịch sử bán hàng

     • Quản lý thành viên: đăng ký, giới thiệu, lên lịch thời gian làm việc, gửi thư hàng loạt

     Các số liệu tiêu biểu

     • Số đơn đặt hàng mỗi tháng lên đến 9,000

     • Doanh thu mỗi tháng đạt hơn 500.000 Euro

     • 6,000 thành viên 
     Khách hàng

     La Louve

     Ngành

     Retail

     Số lượng nhân viên

     6000+

     Số lượng người dùng

     80+

     Ngày phát hành

     11/ 2016

     Triển khai dự án

     Cơ cấu dự án chuyên trách 
     18 tháng


     Các ứng dụng chúng tôi đã triển khai

     Thành viên
     (tùy biến)

     POS

     Mua hàng

     Kế toán

     Kho