Trobz & Hưng Trí khởi động dự án giải pháp Quản lý Nhân sự

Trobz Consulting triển khai gói giải pháp Quản lý Nhân sự (HRM) cho Hưng Trí

In Trobz's Clients

Sáng ngày 26/01/2022, công ty Trobz Consulting và Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding chính thức khởi động dự án phần mềm Quản lý nhân sự (HRM). Dự án này là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình hoàn toàn trong công cuộc chuyển đổi số của Hưng Trí, góp phần xây dựng bệ phóng vững chắc để công ty phát triển đột phá trong tương lai. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống Odoo HRM do Trobz xây dựng sẽ giúp Hưng Trí đồng bộ dữ liệu bộ phận Nhân sự.


Ngay sau buổi khởi động dự án, các thành viên liên quan của cả Trobz và Hưng Trí đã bắt tay vào công việc ngay để đảm bảo đúng tiến độ dự án đã đề ra.  

Trobz luôn sẵn sàng giúp bạn số hóa doanh nghiệp của mình. Liên hệ với chúng tôi tại đây